Driver Máy In Nhiệt XPos Mới Nhất

Máy in XPOS là thương hiệu OEM về Việt Nam từ nhà sản xuất Trung Quốc. Nhờ hiệu năng tốt, ổn định và giá thành rẻ nên XPOS được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Hướng dẫn tải driver XPOS đầy đủ các mã XPOS Q880I, XPOS D900, XPOS 390, XPOS 350, XPOS XP-T58K, XPOS Q80I...
Máy in bill thanh toán XPOS của nước nào?

XPOS là thương hiệu được công ty ở Việt Nam thuê nhà sản xuất Trung Quốc làm theo nhu cầu (OEM) nhằm thỏa mãn thị trường Việt Nam, với tiêu chí là hiệu năng tốt, ổn định và có giá thành rẻ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản ở Việt Nam.

Tải driver và cài đặt máy in XPOS như thế nào?

Để sử dụng được máy in XPOS thì cần xem hướng dẫn tải và cài đặt driver XPOS đầy đủ các mã XPOS Q880I, XPOS D900, XPOS 390, XPOS 350, XPOS XP-T58K, XPOS Q80I Win 10...


1. Máy in XPos của nước nào?

XPOS là thương hiệu được công ty ở Việt Nam thuê nhà sản xuất Trung Quốc làm theo nhu cầu (OEM) nhằm thỏa mãn thị trường Việt Nam, với tiêu chí là hiệu năng tốt, ổn định và có giá thành rẻ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản ở Việt Nam.
Máy in bill XPOS

2. Driver và cách cài máy in bill XPOS

- Với dòng máy mẫu sau tháng 8 năm 2019: Tải driver Xpos Q80I

- Với dòng máy mẫu trước tháng 8 năm 2019: Tải driver Xpos Q80U/L, khi cài đặt chọn mã máy XP-80C, nếu sai mã máy sẽ không tự động cắt.